Mountain Trek

Mount Kilimanjaro Climb Lemosho Route: 7 Days 6 Nights

Climb Mount Kilimanjaro Lemosho Route Lemosho route is one of the best
All Year Around
Mt. Kilimanjaro

Mount Kilimanjaro Climb Machame Route: 6 Days 5 Nights

Climb Kilimanjaro through Machame Route Nicknamed the "Whiskey" route because the route
All Year Around
Mt. Kilimanjaro

Mount Kilimanjaro Climb Northern Circuit: 9 Days 8 Nights

The Northern Circuit is the newest route up Kilimanjaro and also the
All Year Around
Mt. Kilimanjaro, Ngorongoro Crater

Mount Kilimanjaro Climb Rongai Route: 6 Days 5 Nights

The Rongai Route is one of the easiest routes and the success
All Year Around
Mt. Kilimanjaro

Mount Kilimanjaro Climb Marangu Route: 5 Days & 4 Nights

Marangu route which is also known as the coca cola route is
All Year Around
Mt. Kilimanjaro

Mount Kilimanjaro Climb Lemosho Route: 8 Days 7 Nights

Lemosho route is one of the best routes for acclimatization. The route
All Year Around
Mt. Kilimanjaro

Mount Kilimanjaro Climb Machame Route: 7 Days 6 Nights

Nicknamed the "Whiskey" route because the route is popularized as somewhat difficult
All Year Around
Mt. Kilimanjaro

Mount Kilimanjaro Climb Marangu Route: 6 Days 5 Nights

Marangu route which is also known as the coca cola route is
All Year Around
Mt. Kilimanjaro